Hiển thị tất cả 11 kết quả

1.760.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB01
1.760.000 

► Mã sản phẩm: GB01

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 26*36*70 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB01
1.760.000 

► Mã sản phẩm: GB01

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 26*36*70 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

+
Hết hàng
1.760.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB02
1.760.000 

► Mã sản phẩm: GB02

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 26*36*70 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB02
1.760.000 

► Mã sản phẩm: GB02

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 26*36*70 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

1.950.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB03
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB03

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB03
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB03

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

+
Hết hàng
1.950.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB04
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB04

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB04
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB04

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

1.950.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB05
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB05

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB05
1.950.000 

► Mã sản phẩm: GB05

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*73 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

+
Hết hàng
1.980.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB06
1.980.000 

► Mã sản phẩm: GB06

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*76 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB06
1.980.000 

► Mã sản phẩm: GB06

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*76 (cm)

► Chất liệu: Gốm Composite

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

1.980.000 
Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB07
1.980.000 

► Mã sản phẩm: GB07

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*76 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Gấu Bearbrick phục vụ bưng khay sang trọng GB07
1.980.000 

► Mã sản phẩm: GB07

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 36*41*76 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

2.200.000 
Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB08
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB08

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 35*36*86 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB08
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB08

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 35*36*86 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

2.200.000 
Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB09
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB09

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 35*36*86 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB09
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB09

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 35*36*86 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

2.280.000 
Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB10
2.280.000 

► Mã sản phẩm: GB10

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 43*53*104 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB10
2.280.000 

► Mã sản phẩm: GB10

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 43*53*104 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

2.200.000 
Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB11
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB11

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 43*53*104 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng

Tượng Decor Thỏ Phi Hành Gia bưng khay sang trọng GB11
2.200.000 

► Mã sản phẩm: GB11

► Màu sắc: như hình

► Kích thước: 43*53*104 (cm)

► Chất liệu: Bột đá

► Xuất xứ nhập khẩu

► Bảo hành màu sơn 3 năm

► Giao hàng toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng